top of page

Group

Public·7 members

On The Line(2022)2 Beschikbare Ondertitels [2021]


Diverse debatten in de Tweede Kamer worden live ondertiteld. Het mondelinge vragenuur wordt wekelijks live ondertiteld. Daarnaast worden ook belangrijke debatten, zowel plenaire als van commissies, live ondertiteld. Per week beoordeelt de Dienst Verslag en Redactie van de Tweede Kamer welke debatten kunnen worden ondertiteld. Een verzoek tot live ondertiteling van een debat dat gaat plaatsvinden kunt u mailen aan liveondertitelen@tweedekamer.nl. Wij zullen bekijken of wij hieraan tegemoet kunnen komen, dit is mede afhankelijk van de beschikbare capaciteit bij de Dienst Verslag en Redactie.
On the Line(2022)2 Beschikbare ondertitelsHet live ondertitelen gebeurt door middel van de zogenaamde re-speaking-methode. Dat wil zeggen dat een ondertitelaar luistert naar de woorden die een Kamerlid of bewindspersoon uitspreekt. Die woorden dicteert de ondertitelaar aan de computer. Spraakherkenningssoftware schrijft deze woorden uit in ondertitels. Wat een spreker in de Kamer zegt, wordt niet helemaal letterlijk woord voor woord herhaald in de ondertiteling. Onterecht dubbel uitgesproken woordjes worden bijvoorbeeld weggelaten. Elke ondertitel heeft een vast aantal lettertekens en moet omwille van de leesbaarheid een bepaald aantal seconden in beeld staan. Dit heeft als gevolg dat de tekst soms wordt ingekort. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer Kamerleden heel snel een motie van papier oplezen.


Vind je de ondertitels van Netflix maar moeilijk leesbaar? Dan kun je het gemakkelijk veranderen. Netflix biedt meerdere opties voor de weergave van de ondertiteling, zoals andere talen, schaduwen en omlijsting. Het aanpassen van deze instellingen regel je in de profielinstellingen op de desktop. Je kunt het dus niet via de mobiele app regelen. 041b061a72


  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    Group Page: Groups_SingleGroup
    bottom of page